CNAME xvm.mit.edu to sipb-xen-dev.mit.edu
authorEric Price <ecprice@mit.edu>
Thu, 8 May 2008 09:22:04 +0000 (05:22 -0400)
committerEric Price <ecprice@mit.edu>
Thu, 8 May 2008 09:22:04 +0000 (05:22 -0400)
commit7f47cf9484bfa3e5c01ca40f4887bd62fbdf0fa0
tree565e7752dc2e27f01baf63840adf34f6352bb839
parent634ae24057abae89293df82d1adc969f018e8763
CNAME xvm.mit.edu to sipb-xen-dev.mit.edu

svn path=/trunk/packages/sipb-xen-dns/; revision=508
code/dnsserver.py